BNI - Tổ chức Kết nối Kinh doanh hàng đầu thế giới

Chapter của chúng tôi trao nhau ##tyfcb## trong 12 tháng vừa qua!

Thành viên BNI trung bình gia tăng 20% doanh thu trong năm đầu tiên. Chapter của chúng tôi là nhóm các chủ doanh nghiệp tích cực, cam kết và luôn biết cách trao cơ hội kinh doanh cho nhau.

Tham dự buổi họp Chapter - Gia nhập BNI để nhận cơ hội kinh doanh!!!

Chúng tôi có những ngành nghề mở để chào đón những chủ doanh nghiệp muốn mang sự nhiệt tình và đoàn kết đến với buổi họp Chapter. Mỗi Chapter chỉ cho phép một Chuyên gia thuộc một ngành nghề gia nhập.

Hãy tìm kiếm danh sách thành viên tại đây để xem ngành nghề của bạn có đang mở hay không, sau đó tham dự một buổi họp và loại bỏ đối thủ cạnh tranh!

Tin tức mới nhất từ BNI

    Ajax loader image