Tìm Chapter

Để hiểu rõ hơn về BNI, hãy đăng ký tham dự một buổi họp kết nối kinh doanh trong khu vực.

Chapter BNI đang hoạt động Chapter BNI chuẩn bị Ra mắt Chapter tiềm năng (trong kế hoạch)

Cách tốt nhất để tìm hiểu về BNI là tham dự buổi họp cùng chapter.

Khách mời chỉ được tham dự 2 buổi họp BNI (1 chapter 2 lần hoặc 2 chapter, mỗi chapter 1 lần), trước khi được yêu cầu đưa ra quyết định tham gia BNI. Khách mời KHÔNG được truyền thông về công việc kinh doanh của họ nếu trong chapter đã có thành viên kinh doanh trong cùng lĩnh vực. Không cần phải có Giấy mời để tham dự một buổi họp BNI, nhưng sẽ tốt hơn nếu khách mời chủ động liên hệ với Chủ tịch chapter và thông báo sẽ có mặt.

Tìm kiếm nâng cao