Làm thế nào để trở thành thành viên BNI?

Tham dự 1  buổi họp cùng chapter BNI là bước đầu tiên giúp bạn tìm kiếm đối tác trao đổi cơ hội kinh doanh mới.

Khi bạn đã đến tham dự và trải nghiệm buổi họp cùng 1 chapter, cảm thấy hòa nhập với môi trường tại đây, bạn có thể đăng ký Trở thành thành viên BNI với Ban thành viên của chapter. Ban Thành viên sẽ giúp bạn hoàn thành đơn đăng ký và tiến hành phỏng vấn theo đúng quy trình,

Bạn hãy hỏi Ban thành viên về Đơn đăng ký nếu như thực sự mong muốn tham gia vào chapter này.